Effektiv materialhantering inom lager & industri

Effektiv materialhantering är en viktig del inom logistik, lagerhållning och tillverkning. För att transportera produkter och hantera olika typer av material krävs metoder som både är effektiva och ergonomiska för personalen. Trots att det kan vara en utmaning att hitta nya och mer effektiva arbetsprocesser, är det avgörande att inte kompromissa när det gäller ergonomi eller effektivitet.

I den här artikeln kan ni läsa mer om olika typer av utrustning som kan effektivisera era processer och underlätta personalens arbete.

 

Vad är materialhantering?

Materialhantering är ett samlingsnamn för hantering av material inom logistik-, transport- och tillverkningsmiljöer. Processen inkluderar också kontroll, skydd och lagring av varor, likväl som hantering av utrustning för att säkerställa effektivitet, noggrannhet och säkerhet i förflyttningen av material.

Det här är helt enkelt en avgörande del av logistik- och produktionsprocessen för att säkerställa smidiga arbetsflöden och minimera materialskador eller förluster.

 

Manuell eller automatiserad lagerhantering, vilket alternativ passar er bäst?

Det finns framförallt två typer av alternativ: automatiserad eller manuell hantering. Båda alternativen har sina för- och nackdelar och ibland kan en kombination vara det bästa alternativet. 

Manuell hantering

Manuell hantering innebär precis som det låter att personalen manuellt förflyttar gods och varor genom att lyfta, bära, knuffa, dra eller hålla.

  • Nackdelarna blir ganska uppenbara när det handlar om att hantera tungt gods, eftersom skaderisken är betydligt högre och mer slitsam för personalen, men det är också en process som är mer tidskrävande och som resulterar i längre ledtider.
  • Manuell hantering har dock sina fördelar som till exempel att det inte kräver stora förskottsinvesteringar eller personalutbildning.

 

Automatiserad hantering

Automatiserad hantering innebär att den manuella hanteringen minskas och istället ges utrymme för mekanisk utrustning och hjälpmedel för förflyttning, lyft, lastning, och så vidare.

  • Nackdelarna är att den mänskliga arbetskraften fortfarande behövs för att använda utrustningen och säkerställa att den fungerar som den ska, och det kräver utbildning. Dessutom innebär automatiserad hantering ofta lite dyrare investeringar i maskiner och produkter.
  • Fördelarna är att skaderiskerna minskar och att arbetsprocessen blir mer skonsam för personalen och deras kroppar, samt att arbetsprocessen kan flyta på mer effektivt.

 

Uppnå målen med ett lagerhanteringssystem

Företag inom lager och industri fokuserar främst på två mål: att öka effektiviteten och produktiviteten, samt att förbättra ergonomin och säkerheten för personalen. Det första målet innebär att optimera processer för snabbare och kostnadseffektivare drift. Det andra målet handlar om att skapa en säkrare och mer bekväm arbetsmiljö i ett led att minska risken för arbetsrelaterade skador samt förbättra personalens välbefinnande.

Högre effektivitet och produktivitet

Genom att automatisera tunga och repetitiva uppgifter, som lyft och transport av material, minskar materialhanteringssystem den fysiska belastningen på medarbetarna. Detta förebygger belastningsskador och skapar en säkrare arbetsmiljö.

Arbetsmiljön förbättras också genom ett minskat behov av manuell hantering av material. Detta leder till en renare och mer organiserad arbetsplats, vilket i sin tur minskar risken för olyckor. Dessutom bidrar ergonomiskt utformade arbetsstationer och användarvänliga gränssnitt till att förbättra arbetsförhållandena.


Bättre ergonomi och högre säkerhet

Automatisering och effektivisering av många av de manuella och tidskrävande processerna (såsom transport av varor) kan avsevärt minska tiden det tar att hantera material. Resultatet blir både snabbare löptider och minskad risk för fel orsakade av den mänskliga faktorn – högre kvalitet och mindre slöseri.

 

Olika typer av materialhanteringsutrustning

När det gäller att välja de bästa lösningarna finns det flera saker att tänka på. Här kan ni läsa mer om några av de olika typerna av materialhanteringsutrustning som erbjuds i sortimentet hos Runa Metall.

Pallvagnar

En pallvagn är utformad för att kunna hantera och transportera pallar på ett säkert och effektivt sätt. Med sina ergonomiska funktioner och enkla användning gör pallvagnar det möjligt att smidigt flytta pallar över olika avstånd och inom olika arbetsmiljöer.

Plattformsvagnar

Plattformsvagnar är mycket användbara när det kommer till att hantera och transportera material och produkter tack vare deras robusta och stabila plattform. Med dess flexibilitet och enkla manövrering blir det enkelt att flytta objekt över korta och medelstora avstånd inom logistik- och lagermiljöer.

Pallramar

En pallram är en utmärkt lösning för att effektivt hantera och transportera material. Våra pallramar erbjuder stabilitet och skydd för dess innehåll samtidigt som de är lätta och enkla att använda. Med hjälp av pallramar kan ni säkerställa en säker och effektiv materialhantering i olika logistik- och tillverkningsmiljöer.

Pallcontainer

Pallcontainrar är en praktisk och mångsidig lösning. De har designats för att hantera och transportera olika typer av material och produkter på ett effektivt sätt. Tack vare dess höga väggar håller de materialet säkert på plats vid transport.

Rullcontainer

En tålig och robust rullcontainer passar utmärkt för att hantera material. Tack vare containerns hjul är den enkel att manövrera och förflytta över olika ytor och avstånd. Med sin flexibilitet och robusta konstruktion är rullcontainrar idealiska för att effektivisera logistikflödet inom olika miljöer.

Stålpallar

Stålpallar är både pålitliga och hållbara hjälpmedel. De tillverkas av starkt stål och kan hantera tunga laster med stabilitet och säkerhet. Våra stålpallar är idealiska för användning inom industriella och logistiska sammanhang där kravet på hållbarhet och lång livslängd är högt. Med sina slitstarka egenskaper är stålpallar ett pålitligt val för att hantera material och produkter effektivt.

 

Svårt att veta vilka produkter som passar era behov bäst? Tveka inte att kontakta oss, så hjälper vi er med skräddarsydda lösningar!

 

Rätt förutsättningar ger säkrare och effektivare arbetsmiljöer

En annan viktig del av att förbättra effektiviteten och säkerheten inom processen för företags hantering av material är att se till att ha rätt förutsättningar och vara medveten om potentiella risker. Det är viktigt att noggrant granska nuvarande hanteringsmetoder för att upptäcka eventuella brister.

Ni behöver bland annat säkerställa att:

  • Era verktyg och utrustning är lämplig för den aktuella arbetsuppgiften och att de inte medför några ergonomiska risker för personalen
  • Hanteringen inte utgör ett hinder för produktionsprocessen