Hur använder man spännband? Vanliga frågor

Spännband är ett oumbärligt hjälpmedel för att säkra last vid transport eller förvaring. De används av alla som hanterar tunga gods och laster, oavsett om det är i lagermiljö eller på lastbilsflak. Dessa flexibla band finns i flera längder, material och låsmekanismer för att möta olika behov. Här är ett exempel på en variant av spännband.

Den vanligaste metoden för att hålla lasten på plats är så kallad överfallssurrning som innebär att man lägger ett spännband över lasten så att den trycks ned mot golvet. Detta gör att lasten inte glider runt, eftersom friktionen mellan lasten och golvet ökar.

Att använda banden korrekt säkerställer inte bara att din last förblir stabil under hela transporten, utan bidrar också till säkerheten på vägarna. Men hur använder man dem på rätt sätt då? Det svarar vi på här!

 

Hur spänner man ett spännband?

Här är en steg-för-steg-guide på hur du ska göra:

  1. Öppna spännet: Hitta spaken på spännet och öppna den så du kan trä igenom bandet.
  2. Trä bandet: Ta änden av bandet och dra det genom spännet. Se till att bandet inte är vridet.
  3. Lägg bandet över lasten: Dra bandet över det du vill hålla fast, till exempel en låda på ett släp.
  4. Dra åt bandet: Dra i bandets fria ände för att göra det spänt runt lasten.
  5. Lås spännet: Tryck ner spaken på spännet för att låsa bandet så det inte glider.
  6. Dubbelkolla bandet: Se till att bandet sitter fast ordentligt och inte kan glida.

 

Hur hårt ska man dra åt?

Bandet ska dras åt tillräckligt hårt för att säkra lasten stabilt utan att skada den eller bandet. Det bör inte vara så löst att lasten kan röra sig, men inte heller så hårt att det skadar lasten eller bandet. En bra riktlinje är att dra åt det tills lasten sitter fast säkert och inte kan flyttas, men utan att använda onödig kraft som kan orsaka skador.

 

Hur lossar man på bandet?

  1. Håll i spännet: Ta tag i spännet där du spände bandet.
  2. Öppna spännet: Tryck eller dra i spakens utlösare på spännet för att öppna det.
  3. Dra ut bandet: När spännet är öppet, dra ut bandet för att lossa det från lasten.
  4. Rulla ihop bandet: När bandet är lossat, kan du rulla ihop det för förvaring.

 

Hur fungerar spännband?

De fungerar genom att fästa ett starkt band runt en last och sedan låsa bandet på plats med ett spänne. När du drar i bandets fria ände, spänns bandet och håller fast lasten. Spännet har en mekanism som låser bandet så att det inte glider tillbaka och lossnar. Detta gör att du kan transportera lasten säkert utan att den rör sig.